Pravilnik

Dobrodelna spletna avkcija podarjenih umetniških del, december 2020

I.

Organizator dobrodelne spletne avkcije umetniških del je Lions klub Maribor Zarja, Pohorska 59, 2000 Maribor, mat.št., ki ima status humanitarne organizacije(odločba št.12204-27/2013/2, datum 10.10.2014)

II.

Spletna avkcija s povabilom slikarjem se bo pričela  3.12.2020 z objavami  na Facebook  https://www.facebook.com/lions klub maribor zarja/ in zaključila predvidoma 20.12.2020 ob 22.00 uri in spletni strani organizatorja https://avkcijaslik.si/ 

Ponudbe, dane pred ali po navedenima terminoma, ne bodo upoštevane.

III.

Izkupiček spletne avkcije je v celoti namenjen za nakup ustrezne opreme na daljavo – računalnikov za šolanje osnovnošolcem, pomoči potrebnim otrokom iz ogroženih družin.

IV.

Predmet dražbe so umetniška dela, donirana Lions klubu Maribor Zarja, z namenom  podpreti akcijo: Omogočimo enakopravno vključevanje otrok v učni proces.

V.

Organizator bo 3.12.2020  do vključno 10.12.2020 z eventi nagovoril na Facebook stran Lions kluba Maribor Zarja, vse likovnike, umetnike ter ljubiteljske slikarje, da se pridružijo akciji: Omogočimo enakopravno vključevanje otrok v učni proces, v album Dobrodelna spletna avkcija umetniških del https://avkcijaslik.si/ pa vključil vsa umetniška dela, skupaj s pripadajočimi opisi in imeni avtorja dela.

VI.

Dražitelji se za izbrano umetniško delo potegujejo tako, da pod fotografijo želenega dela navedejo prispevek, ki so ga zanj pripravljeni prispevati. Prispevek ne sme biti nižji od izklicne cene, hkrati pa se mora višati vsaj za en euro, od predhodno navedene ponudbe.

VII.

Najuspešnejši dražitelji bodo po zaključeni licitaciji, 31.1.2021, obveščeni o svoji uspešnosti skupaj z nadaljnjimi navodili o nakazilu prispevka za Lions klub Maribor Zarja in prevzemu umetniškega dela.

VIII.

Najuspešnejši dražitelj je tisti, ki za posamezno umetniško delo ponudi najvišji prispevek.

IX.

Najuspešnejši dražitelj mora do datuma 5.2.2021 svoj prispevek nakazati na TRR organizatorja. Po nakazilu prispevka se z organizatorjem dogovorijo za način predaje umetniškega dela.  Nakazilo prispevka se izvede na:

Lions klub Maribor Zarja, Pohorska ulica 59, 20000 Maribor

TRR (IBAN): SI56 3300 0000 6570 965

Addiko bank, Trg Leona Štuklja 4, 2000 Maribor,

Sklic: SI00 202020,

Koda namena: CHAR,

Namen: Prispevek, dobrodelna avcija slik

X.

V primeru, da za določeno umetniško delo ni zanimanja, ta ostane pri organizatorju.

XI.

Če najuspešnejši dražitelj prispevka ne poravna do datum 5.2.2021 se umetniško delo ponudi naslednjemu najvišjemu dražitelju. Če slednji za izbrano umetniško delo ni več zainteresiran, ta ostane pri organizatorju.

XII.

Organizator jamči za točnost objav ter dosledno izvedbo licitacije. Organizator si pridržuje pravico, da lahko v izrednih okoliščinah avkcijo slik tudi podaljša.

XIII.

Organizator ne prevzema odgovornosti za izid spletne dobrodelne dražbe umetniški del v primeru nepoštenih namenov ali zlorab s strani dražiteljev.

XIV.

Organizator spletne dražbe si v primeru izrednih okoliščin dovoljuje spremembo teh pravil, o čemer obvesti vse udeležence spletne dražbe na svoji spletni strani in Facebook strani.

Maribor, 1.12.2020

DAJANJE BOGATI ČLOVEKA

Predsednica

Edita Benko Toplak